30.212, N

Motie-Doek (CDA) en Van Driel (PvdA) c.s. inzake de inwerkingtredingsdatum van de effectuering van de splitsingIn deze motie wordt de regering verzocht het tijdstip van inwerkingtreding van de effectuering van de splitsing van energiebedrijven, vast te stellen door het slaan van een Koninklijk Besluit, te bepalen op 1 juli 2009.Kerngegevens

nummer 30.212, N
ingediend 3 juli 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2007 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SP, VVD, D66 en OSF stemden tegen.
indiener(s) H.A. Doek
S.J. van Driel
mede ondertekend door G. van den Berg
dossier(s) Splitsing van energiebedrijven (30.212)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)