31.145, K

Motie-Westerveld (PvdA) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot na de Europese evaluatie van de Richtlijn 2006/24/EGIn deze motie wordt de regering verzocht de wet niet eerder te laten ingaan dan nadat de resultaten van de Europese evaluatie bekend zijn en met de Staten-Generaal zijn besproken.Kerngegevens

nummer 31.145, K
ingediend 7 juli 2009
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Verworpen op 7 juli 2009 na stemming bij zitten en opstaan.VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen
indiener(s) M. Westerveld
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)