31.145, M

Gewijzigde motie-Engels (D66) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel in afwachting van de evaluatie van de Richtlijn dataretentieMet deze motie wordt de Kamer voorgesteld te besluiten dit wetsvoorstel aan te houden totdat de uitkomsten van de evaluatie bekend zijn gemaakt, dan wel een aan de minister aangekondigd aanvullend wetsvoorstel deze Kamer zal hebben bereikt.Kerngegevens

nummer 31.145, M
ingediend 7 juli 2009
gewijzigd 7 juli 2009
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus verworpen op 7 juli 2009 na stemming bij zitten en opstaan.VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
A.G. Schouw
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)