31.392, G

Motie-Dölle (CDA) c.s. inzake het opnemen van het kiesrecht voor het Europees Parlement in een RijkswetIn deze motie wordt de regering verzocht binnen drie jaar te bevorderen dat het kiesrecht voor het Europees Parlement in een (consensus) Rijkswet wordt opgenomen.Kerngegevens

nummer 31.392, G
ingediend 28 oktober 2008
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 november 2008 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en de OSF stemden voor.
indiener(s) A.H.M. Dölle
mede ondertekend door M.L. Bemelmans-Videc
H.A. Doek
H.C.M. Vedder-Wubben AAG
R. Willems
dossier(s) Kiesrecht Antillianen en Arubanen voor Europees Parlement (31.392)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden