31.467, H

Motie-Dölle (CDA) c.s. over de toepassing van artikel 172b van de GemeentewetIn deze motie wordt de regering verzocht initiatieven te ontplooien om te voorkomen dat tussen de inwerkingtreding en de evaluatie van de onderhavige wet, artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in het gedrang komt door de toepasing van artikel 172b (12-minners) van de Gemeentewet.

 Kerngegevens

nummer 31.467, H
ingediend 29 juni 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, Fractie-Yildirim, SP, VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor
indiener(s) A.H.M. Dölle
mede ondertekend door M.L. Bemelmans-Videc
J.A.M. Hendrikx
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
G. Holdijk (SGP)
F.J.M. Werner
dossier(s) Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (31.467)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)