31.874, H

Motie-Linthorst (PvdA) c.s. over een koppeling tussen het aantal uren verrichte betaalde arbeid en de aanspraak op een toeslag voor kinderopvangIn deze motie wordt de regering verzocht, uiterlijk op 1 juli 2010, bij AMvB een koppeling te realiseren tussen het aantal uren verrichte betaalde arbeid en de aanspraak op een toeslag voor kinderopvang en voor ZZP'ers op een zo kort mogelijke termijn daarna een vergelijkbare regeling te treffen.Kerngegevens

nummer 31.874, H
ingediend 7 juli 2009
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2009 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) M.Y. Linthorst (PvdA)
mede ondertekend door R. de Boer
H.M. Dupuis (VVD)
A.A.E. Goyert
H. ten Hoeve
A.H. Meulenbelt
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Herziening stelsel van gastouderopvang (31.874)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bespreekt op 17 november 2009 de brief van de staatssecretaris van OCW van 6 november 2009 betreffende koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslaguren.