31.874, I

Motie-Linthorst (PvdA) c.s. over een beperking van de terugbetalingsverplichtingIn deze motie wordt de regering verzocht de terugbetalingsverplichtingen te beperken tot die gevallen waarin willens en wetens toeslagen zijn geclaimd zonder de intentie aan de in de wet gestelde voorwaarden te voldoen.Kerngegevens

nummer 31.874, I
ingediend 7 juli 2009
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2009 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) M.Y. Linthorst (PvdA)
mede ondertekend door R. de Boer
A.A.E. Goyert
H. ten Hoeve
A.H. Meulenbelt
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Herziening stelsel van gastouderopvang (31.874)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)

Bijzonderheden

De commissie heeft bij brief van 9 oktober 2009 de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid gevraagd om informatie over de uitvoering van de motie. De staatssecretaris heeft hier bij brief van 6 november 2009 op gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 6 november 2009 heeft uitgebracht (EK 31.874, L). De commissie heeft bij brief van 24 november 2009PDF-document gereageerd op de brief van de staatssecretaris van 6 november 2009.