31.953, I

Motie-Huijbregts-Schiedon (VVD) c.s. over het niet bij wet opleggen van de vormgeving en realisatie van de Regionale uitvoeringsstructuurIn deze motie wordt de regering verzocht de vormgeving en realisatie van de Regionale uitvoeringsstructuur (Rud’s) niet bij wet op te leggen.Kerngegevens

nummer 31.953, I
ingediend 23 maart 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 maart 2010 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
mede ondertekend door R. de Boer
E.J. Janse de Jonge
M.C. Meindertsma
E.M.A. Smaling
dossier(s) Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31.953)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)