31.989, H

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over burgerinitiatieven waarbij ouders als vrijwilligers kinderdagverblijven runnenIn deze motie wordt de regering verzocht te voorkomen dat opleidingseisen zullen leiden tot vernietiging van burgerinitiatieven waarbij ouders als vrijwilligers kinderdagverblijven met succes runnen en deze kinderdagverblijven mogelijk opgeheven moeten worden.Kerngegevens

nummer 31.989, H
ingediend 29 juni 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, D66, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) H.M. Dupuis (VVD)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
F.E. van Kappen (VVD)
S. Schaap (VVD)
dossier(s) Verbetering onderwijsachterstandenbeleid (31.989)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft op 14 september 2010 besloten de minister een brief te sturen als reactie op de brief van de minister van 31 augustus 2010  (EK 31989, I) met het verzoek de commissie vóór het zomerreces van 2011 te berichten over de gevolgen van de kwaliteitseisen op burgerinitiatieven op het gebied van kinderdagverblijven.