32.022, H

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. inzake het ontwikkelen van een samenhangend en doelgroepgericht preventiebeleid alcoholgebruik minderjarigenIn deze motie wordt de regering verzocht een samenhangend en doelgroepgericht preventiebeleid alcoholgebruik minderjarigen te ontwikkelen.Kerngegevens

nummer 32.022, H
ingediend 22 mei 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door R. Kuiper (ChristenUnie)
P.L. Meurs
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren (32.022)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)