32.123, I

Motie-Schouw (D66) c.s. om de publieke omroep deel te laten uitmaken van de brede heroverwegingsoperatieIn deze motie wordt de regering verzocht de publieke omroep deel te laten uitmaken van de brede heroverwegingsoperatie.Kerngegevens

nummer 32.123, I
ingediend 3 november 2009
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2009 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, PvdD, OSF, D66, GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) A.G. Schouw
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
A. Broekers-Knol (VVD)
B. Böhler
J.W.M. Engels (D66)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Miljoenennota 2010 (32.123)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)