32.203, E herdruk

Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over onderzoek naar een mogelijke aanpassing van artikel 137 van het Wetboek van StrafrechtIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of een mogelijke aanpassing van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht dienstig kan zijn om te bewerkstelligen dat dit artikel eveneens genoegzame bescherming biedt tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof en geloofsbeleving, zonder de werking van de vrijheid van meningsuiting onnodig te beperken. Ook wordt de regering verzocht daarover voor 1 juli 2014 de Eerste Kamer te berichten.Kerngegevens

nummer 32.203, E herdruk
ingediend 26 november 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 3 december 2013 aangenomen.VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) N.J. Schrijver (PvdA)
mede ondertekend door H.M. Dupuis (VVD)
J.W.M. Engels (D66)
H. Franken (CDA)
A. Vliegenthart
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Schouw en De Wit Vervallen verbod op godslastering (32.203)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Bijzonderheden