32.211, L

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over splitsing van dit wetsvoorstel door middel van een novelleIn deze motie wordt de regering verzocht om te voorzien in splitsing van dit wetsvoorstel door middel van een novelle, waardoor de invoering van de uniforme vergunningplicht voortvarend ter hand kan worden genomen.Kerngegevens

nummer 32.211, L
ingediend 28 mei 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
M.C. Scholten (D66)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32.211)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Bijzonderheden

Op 1 maart 2014 is de Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33.885) ingediend bij de Tweede Kamer.