32.411, I

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicapIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat abortus op grond van handicap wordt tegengegaan.Kerngegevens

nummer 32.411, I
ingediend 9 februari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, OSF en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)