32.411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van der Hul Handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondDe samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

11 juni 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via