32.411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van der Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van der Hul (PvdA) voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet.

Dit is de eerste lezing (het overwegingsvoorstel) van deze grondwetswijziging.


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Het voorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Van der Ham (D66), Azough (GroenLinks, later overgenomen door Van Tongeren) en Timmer (PvdA, later overgenomen door Heijnen).


Kerngegevens

ingediend

11 juni 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via