32.411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren.

Dit is de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van deze grondwetswijziging.

Wetsvoorstel 35.741 bevat de tweede lezing van deze Grondwetswijziging.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, FVD en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Van Pareren en PVV.

De FVD-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 9 februari 2021 ingediende motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (EK, I) is op 23 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, SP, OSF en PvdD stemden voor.

Het voorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Van der Ham (D66), Azough (GroenLinks, later overgenomen door Van Tongeren) en Timmer (PvdA, later overgenomen door Heijnen).


Kerngegevens

ingediend

11 juni 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

45