32.411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren.

Dit is de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van deze grondwetswijziging.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, FVD en Van Haga.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 5 november 2020 de memorie van antwoord van de initiatiefnemers (EK, C) en op 11 november 2020 de reactie van de regering (EK, D) op in het voorlopig verslag (EK, B) gestelde vragen ontvangen.

De commissie levert op 1 december 2020 inbreng voor het nader voorlopig verslag.

Het voorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Van der Ham (D66), Azough (GroenLinks, later overgenomen door Van Tongeren) en Timmer (PvdA, later overgenomen door Heijnen).


Kerngegevens

ingediend

11 juni 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten