32.412, I

Motie-Reuten (SP) c.s. over begrenzing van het maximale aantal openstellingsuren per winkelIn deze motie wordt de regering verzocht  het mogelijk te maken dat er binnen door gemeenten toegestane winkeldagen en -tijden grenzen worden gesteld aan het maximale aantal openstellingsuren per winkel.Kerngegevens

nummer 32.412, I
ingediend 14 mei 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, PvdD, OSF, ChristenUnie en SGP stemden voor.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeenten (32.412)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)