32.701, F

Motie-Sent (PvdA) c.s. over het uitstellen van de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaarsIn deze motie wordt de regering verzocht de intrekking van de WWIK uit te stellen totdat er een werkbaar alternatief in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen is geregeld.Kerngegevens

nummer 32.701, F
ingediend 20 december 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 20 december 2011. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
H.C.P. Noten
M.C. Scholten (D66)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32.701)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)