33.000, K

Motie-Postema (PvdA) c.s. over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht voor 2012 en nakomende jaren passende maatregelen te nemen om de effecten van de genomen en te nemen bezuinigingsmaatregelen in termen van de verschillen in koopkrachtdaling tussen lagere, midden, hoge en topinkomens ongedaan te maken, zodat de last van de bezuinigingsmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld.Kerngegevens

nummer 33.000, K
ingediend 22 november 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.M. de Boer (GroenLinks)
P. Ester (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)