33.322, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake een uitgewerkte evaluatie van de vastgestelde effectiviteit van de verplichte mestverwerkingIn deze motie wordt de regering verzocht een uitgewerkte evaluatie van de vastgestelde effectiviteit van de verplichte mestverwerking aan de Kamer te zenden alvorens verdere besluiten genomen worden ten aanzien van veranderingen in het stelsel van dierrechten.Kerngegevens

nummer 33.322, H
ingediend 10 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013. 50PLUS, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Invoering mestverwerkingsplicht (33.322)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)