33.362, L

Motie Frijters-Klijnen (PVV) c.s. inzake waarborging keuzevrijheid van verzekerdeIn deze motie wordt de regering verzocht te garanderen dat verzekeraars altijd minstens één restitutiepolis aanbieden, die maximaal 5% duurder is dan de naturapolis.Kerngegevens