33.362, L

Motie Frijters-Klijnen (PVV) c.s. inzake waarborging keuzevrijheid van verzekerdeIn deze motie wordt de regering verzocht te garanderen dat verzekeraars altijd minstens één restitutiepolis aanbieden, die maximaal 5% duurder is dan de naturapolis.Kerngegevens

nummer 33.362, L
ingediend 9 december 2014
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 16 december 2014
indiener(s) M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wet verbod verticale integratie (33.362)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)