33.362, M

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. inzake verankering van het persoonsgebonden budget in de zorgverzekeringswetIn deze motie wordt de regering verzocht bij een eventueel niet aannemen van het wetsvoorstel verticale integratie het onderdeel pgb-zvw zo spoedig mogelijk in te dienen bij separate wetgeving.Kerngegevens

nummer 33.362, M
ingediend 9 december 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 16 december 2014. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door A.H. Flierman (CDA)
C.A. de Lange (OSF)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet verbod verticale integratie (33.362)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)