33.400 IIA, C

Motie-Nagel (50PLUS) over rechtstreekse Eerste Kamerverkiezingen, tegelijkertijd met de Tweede KamerverkiezingenIn deze motie spreekt de Kamer uit dat, zolang de Eerste Kamer bestaat, de verkiezingen rechtstreeks door de burger dient te geschieden en tegelijkertijd met de verkiezing van de Tweede Kamer.Kerngegevens

nummer 33.400 IIA, C
ingediend 29 januari 2013
bij het debat over de wijze van verkiezen van de Eerste Kamer
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 5 februari 2013
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Begrotingsstaat Staten-Generaal 2013 (33.400 IIA)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)