33.441, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een gunstige staat van instandhouding voor in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestreken soorten en habitatsIn deze motie wordt de regering verzocht een tijdpad te presenteren waarbinnen zij een gunstige staat van instandhouding voor in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestreken soorten en habitats wil realiseren.Kerngegevens

nummer 33.441, G
ingediend 5 november 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door G.A.T.M. Reuten (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Decentralisatie investeringsbudget (33.441)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)