33.493, F

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. inzake vrijstelling van energiebelastingIn deze motie wordt de regering verzocht de vrijstelling van energiebelasting van toepassing te laten zijn zoals nu verwoord in artikel 50, vijfde lid, onderdeel a, en niet de voorwaarde op te leggen dat de opwek voor 'eigen rekening en risico' van de gebruiker moet plaatsvinden om voor vrijstelling van energiebelasting in aanmerking te komen.Kerngegevens

nummer 33.493, F
ingediend 10 december 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 17 december 2013. VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door A.L. Koning (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. P. Thissen (GroenLinks)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)