33.674 / 33.684, K

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentenIn deze motie wordt de regering verzocht de transitie van de jeugdzorg vooralsnog niet te koppelen aan de taakstellende bezuiniging en een beslissing over de omvang van de bezuiniging uit te stellen tot twee jaar na invoering van de transitie.Kerngegevens

nummer 33.674 / 33.684, K
ingediend 11 februari 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 18 februari 2014. PVV, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
C.A. de Lange (OSF)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)