33.674 / 33.684, N

Motie-Beuving (PvdA) c.s. over het inrichten van een meldpunt voor ouders, professionals en gemeentenIn deze motie wordt de regering verzocht een meldpunt in te richten waar ouders, professionals en gemeenten terecht kunnen met vragen, signalen en suggesties die direct met het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd aan gemeenten te maken hebben, en de Kamer daarover jaarlijks te informeren.Kerngegevens

nummer 33.674 / 33.684, N
ingediend 11 februari 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 18 februari 2014. VVD en OSF stemden tegen.
indiener(s) J. Beuving (PvdA)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.C. Scholten (D66)
E.M. Sent (PvdA)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)