33.674 / 33.684, O

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het bieden van garanties van gemeentelijke budgetten voor het organiseren van noodzakelijke zorg en preventieIn deze motie wordt de regering verzocht garanties te bieden voor situaties waarin de gemeentelijke budgetten ondanks zorgvuldig beleid te krap zijn om de noodzakelijke zorg en preventie te organiseren.Kerngegevens

nummer 33.674 / 33.684, O
ingediend 11 februari 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 18 februari 2014. PVV, GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)