33.716, G

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de gevolgen voor alleenstaande oudersIn deze motie wordt de regering verzocht de verschillen in de gehanteerde alleenstaande ouder-definitie weg te nemen. Ook wordt de regering verzocht alleenstaande ouders die op grond van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) een toeslagpartner zouden hebben, tot die tijd schadeloos te stellen en derhalve de alleenstaande ouderkoptoeslag toe te kennen.Kerngegevens

nummer 33.716, G
ingediend 10 juni 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 24 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en PVV stemden voor.
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
M.J.M. Kox (SP)
A. Vliegenthart
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet hervorming kindregelingen (33.716)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)