34.041 / 34.390 / 34.348, J

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. om het verlenen van opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlementIn deze motie wordt de regering verzocht om het verlenen van nieuwe opsporingsvergunningen voor mijnbouwactititeiten in of onder natuurgebieden met een Nature2000-status en/of Werelderfgoedstatus afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement.Kerngegevens