34.166, C

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over intensivering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteitIn deze motie wordt de regering verzocht haar voornemen om tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 in te zetten op consolidatie en implementatie als het gaat om de bestrijding van georganiseerde criminaliteit bij te stellen in die zin dat ingezet moet worden op een drastische intensivering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.Kerngegevens

nummer 34.166, C
ingediend 19 mei 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
G.J. de Graaf (VVD)
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
A. Postema (PvdA)
N.J. Schrijver (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)