34.285 / 34.286, E

Motie-Kops (PVV) c.s. over het afzien van aankoop van het huwelijksportret van Rembrandt en besteding van het daarvoor uitgetrokken bedrag aan ouderenzorgIn deze motie wordt de regering verzocht af te zien van de Rembrandt-aankoop en de daarvoor uitgetrokken € 80 miljoen aan de ouderenzorg te besteden.Kerngegevens

nummer 34.285 / 34.286, E
ingediend 6 oktober 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 oktober 2015 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PVV en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) A. Kops (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
C.J. Kok (PVV)
dossier(s) Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34.286)
Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk (34.285)

Bijzonderheden

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 13 oktober 2015 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer gemeld dat de fractie van GroenLinks in de vergadering van 6 oktober 2015 helaas onverwacht niet aanwezig kon zijn bij de stemming over de wetsvoorstellen en ook niet bij de stemming over de motie-Kops c.s.. De leden van de fractie van GroenLinks kunnen niet geacht worden bij deze stemmingen voor of tegen te hebben gestemd.