34.329, E

Motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overhedenIn deze motie wordt de regering verzocht om met maatregelen te komen die het overheden verplicht om bij inbesteden van niet-kerntaken vooraf aan te tonen dat de uitoefening van taken geschiedt op minimaal gelijkwaardig niveau als zou een aanbesteding op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) hebben plaatsgevonden.Kerngegevens

nummer 34.329, E
ingediend 14 juni 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA en PVV stemden voor.
indiener(s) R.G.J. Dercksen (PVV)
dossier(s) Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn (34.329)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)