34.485 VI, B

Motie-Popken (PVV) c.s. over extra investeringen in de Nationale PolitieIn deze motie wordt de regering verzocht van het geld dat in 2016 extra wordt besteed aan asielopvang 200 miljoen euro te gebruiken voor investeringen in de Nationale Politie.Kerngegevens

nummer 34.485 VI, B
ingediend 5 juli 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) G.J.F. Popken (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (voorjaarsnota) (34.485 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)