34.841, E

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstierenIn deze motie wordt de regering verzocht zich er in Europa voor in te zetten dat na de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2020 geen subsidies meer zullen worden aangewend voor de fok van vechtstieren.Kerngegevens

nummer 34.841, E
ingediend 10 april 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 17 april 2018 verworpen. ChristenUnie, VVD, CDA en D66 stemden tegen.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)