35.000, J

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelselIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel de nodige flexibiliteit te tonen aangaande de rekenrente en de benodigde buffers, opdat in de komende jaren de indexatie van pensioenen weer mogelijk wordt.Kerngegevens

nummer 35.000, J
ingediend 20 november 2018
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 27 november 2018 ingetrokken.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
M.J.M. Kox (SP)
F. Köhler (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
G.A. van Strien (PVV)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)