35.167, I

Motie-Van der Linden (FVD) c.s. inzake de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwdIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het in alle opzichten onwenselijk is dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd.Kerngegevens

nummer 35.167, I
ingediend 3 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) L.P. van der Linden (FVD)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
A.M.V. Gerkens (SP)
J. van Pareren (FVD)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35.167)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)