35.213, N

Motie-Kox (SP) over een aantal risico's van verslechtering voor WajongersIn deze motie wordt de staatssecretaris van SZW verzocht te bewerkstelligen dat binnen de kaders van de wet:

  • negatieve effecten voor wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen;
  • eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven;
  • de in de wet opgenomen garantietermijn 'Corona-proof wordt;
  • en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel.


Kerngegevens

nummer 35.213, N
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)