35.213, P

Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaatIn deze motie wordt de regering verzocht om de Wajongers die er in inkomen op achteruitgaan te compenseren en gaat over tot de orde van de dag.Kerngegevens

nummer 35.213, P
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 13 oktober 2020 de status van deze motie in verband met de brief van de staatssecretaris van SZW van 29 september 2020 (EK 35.213, R) over de invulling van door de Eerste Kamer aangenomen moties.