35.213, P

Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaatIn deze motie wordt de regering verzocht om de Wajongers die er in inkomen op achteruitgaan te compenseren en gaat over tot de orde van de dag.Kerngegevens

nummer 35.213, P
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 12 februari 2021 vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd over de uitvoering van deze motie.Uitvoering