35.245, F

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskostenIn deze motie wordt de regering verzocht om, alvorens de wet in werking te laten treden, met de toezichthouder DNB en de sector in overleg te treden om vooraf te waarborgen dat de directe toezicht- en nalevingskosten proportioneel zijn en te waarborgen dat de feitelijke handhaving onder wet beperkt blijft tot hetgeen op grond van de Europese richtlijn, indachtig het advies van de Raad van State, strikt noodzakelijk is.Kerngegevens

nummer 35.245, F
ingediend 21 april 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten stemde voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)