35.403, J

Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over VN-resoluties over de TempelbergIn deze motie wordt de regering verzocht zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam "Al-Haram al Sharif", en andere EU-landen te stimuleren hetzelfde te doen.Kerngegevens

nummer 35.403, J
ingediend 3 november 2020
gewijzigd 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdD, D66, OSF en 50PLUS stemden tegen
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door W.T. van Ballekom (VVD)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
P.M.L. Frentrop (FVD)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft op 2 maart 2021 de status van de motie gewijzigd in uitgevoerd.

In deze motie wordt verwezen naar een motie van de Tweede Kamer.Uitvoering