35.433, C

Motie-Otten (Fractie-Otten) over een vorm van schuldtransitieIn deze motie wordt in verband naar aanleiding van de coronacrisis de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vorm van schuldtransitie te komen.Kerngegevens

nummer 35.433, C
ingediend 21 april 2020
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 12 mei 2020 aangehouden, op 11 mei 2021 nader aangehouden en op 18 mei 2021 ingetrokken.
indiener(s) H. Otten (Otten)
dossier(s) Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (35.433)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)