35.433, C

Motie-Otten (Fractie-Otten) over een vorm van schuldtransitieIn deze motie wordt in verband naar aanleiding van de coronacrisis de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vorm van schuldtransitie te komen.Kerngegevens

nummer 35.433, C
ingediend 21 april 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 12 mei 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 2 maart 2021
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
dossier(s) Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (35.433)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)