35.438, F

Motie-Van der Linden (FVD) over het voorkomen van uitbetalen NOW-gelden aan inmiddels failliet verklaarde ondernemingenIn deze motie wordt de regering verzocht om kort vóór het moment van uitbetalen van NOW-gelden een controle uit te voeren aan de hand van het Centraal lnsolventieregister, zodat uitkering aan inmiddels failliet verklaarde ondernemingen zoveel mogelijk wordt voorkomen.Kerngegevens

nummer 35.438, F
ingediend 6 juli 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 28 september 2021
indiener(s) L.P. van der Linden (FVD)
dossier(s) Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.438)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)