Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economieIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (35.300 XIII) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Een eerdere ISB (35.413) bevatte ook al correcties van de EZK-begroting voor 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK,1) is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft 23 juni 2020 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling van het voorstel (inclusief eventuele stemmingen), gezamenlijk met het voorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451), vindt plaats op 6/7/8 juli 2020.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 april.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu