35.438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economieIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (35.300 XIII) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Een eerdere ISB (35.413) bevatte ook al correcties van de EZK-begroting voor 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK,1) is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2020 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling is de motie-Van der Linden (FVD) over het voorkomen van uitbetalen NOW-gelden aan inmiddels failliet verklaarde ondernemingen (EK, F) ingediend. Deze motie werd op 7 juli 2020 aangehouden en is op 28 september 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel vond gezamenlijk plaats met het voorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451).


Kerngegevens

ingediend

15 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 april.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten