35.455, G

Motie-Otten (Fractie-Otten) over transparante doorzichtige stembussenIn deze motie wordt de regering verzocht voortaan bij verkiezingen geen gebruik meer te maken van ondoorzichtige kliko's als stembussen en alle stembussen bij de eerstvolgende verkiezingen te vervangen door transparante doorzichtige stembussen zoals ook in ander landen gebruikelijk is en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 35.455, G
ingediend 24 mei 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 31 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en PVV stemden voor. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) H. Otten (Otten)
dossier(s) Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)