35.455, H

Motie-Otten (Fractie-Otten) over onderzoek naar een systeem met twee stemmen tijdens Tweede KamerverkiezingenIn deze motie wordt de regering verzocht om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van een systeem van twee stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld naar analogie van het Duitse systeem of een syteem waarbij de kiezer één stem op de partij van voorkeur en één stem op de minister-president kan uitbrengen en de Kamer hierover vóór medio 2023 te informeren.Kerngegevens

nummer 35.455, H
ingediend 24 mei 2022
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 31 mei 2022 aangehouden en op 9 mei 2023 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. Otten (Otten)
dossier(s) Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)