35.529, N

Motie-Prast (PvdD) c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalansIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen dat Invest International geen ondersteuning biedt aan projecten en activiteiten die deze welvaartsbalans nadelig beïnvloeden en dan dit jaarlijks getoetst wordt.Kerngegevens

nummer 35.529, N
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)