35.529, R

Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een noodremprocedure bij Invest InternationalIn deze motie wordt de regering verzocht de plannen voor Invest International zodanig aan te passen dat er een mogelijkheid wordt ingebouwd voor het parlement om verdere funding aan lnvest International te beëindigen als de portefeuille van Invest International in totaliteit een negatieve Net Present Value (contante waarde) heeft,Kerngegevens

nummer 35.529, R
ingediend 6 juli 2021
gewijzigd 13 juli 2021
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)