35.542, E

Motie-Kox (SP) over het buiten werking stellen van de TOZO-partnertoets tot 1 juli 2021In deze motie wordt de regering verzocht de TOZO-partnertoets tot 1 juli 2021 buiten werking te stellen, tenminste tot een inkomen van anderhalf maal modaal, teneinde ZZP-ers wat meer financiële lucht in tijden van corona te geven, en daarmee de kans te vergroten dat hun economische bedrijvigheid zich in de toekomst kan herstellen.Kerngegevens

nummer 35.542, E
ingediend 10 november 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 17 november 2020 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2020 (EK 35.542, F) over de uitvoeringstechnische consequenties van wijzigingen in de Tozo voor kennisgeving aangenomen.