35.542

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakketDeze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 bevat de verwerking van de in de brief Steun- en herstelpakket van 28 augustus 2020 (EK 35.420, M) beschreven aanvullende maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 29 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 20 oktober 2020 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 augustus.


Documenten