35.570, N

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over overtollige liquiditeiten bij zorgverzekeraarsIn deze motie wordt de regering verzocht na te gaan of overtollige liquiditeiten bij zorgverzekeraars kunnen worden ingezet voor betere beloning en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorgsector en verlaging van het eigen risico van de zorgverzekeringen.Kerngegevens

nummer 35.570, N
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 22 juni 2021
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)